Tiến độ dự án tháng 08/2013

Posted on by

Được coi là tầng ngầm thi công khó nhất bởi chiều sâu thi công lớn, tầng hầm B5 được huy động nhiều máy móc và nhân lực tham gia thi công. Chiều sâu thi công lớn làm cho thời gian vận chuyển đất lên kéo dài, hơn nữa khối lượng đất cát được đưa ra khỏi công trường rất lớn do đó chiếm nhiều thời gian thi công của công trình.
Discovery13-08.2013

 

Discovery5-08.2013

 

Discovery1-08.2013

Speak Your Mind

*